Rezervuok grožio paslaugą tel. +37067544448 , Totorių g.19, Vilnius
Grožio ekspertai
jau 25 metai!
lt en
Pasirink grožio paslaugą, laiką ir specialistą
Spausk čia
Mus rasite

Totorių g. 19,  Vilnius
Tel. +370 5 261 8364
mob. +370 675 44448
El. paštas: salonas@gmail.com
 

Žiūrėti žemėlapį
Tapk mūsų draugu
Copyright GATINEAU grožio salonas
Privatumo politika Jei pažeidė jūsų teises
Privatumo politika
 • Privatumo politika
   
 • Ši privatumo politika nusako Vartojo pateiktų ir įvedamų interneto tinklalapyje www.groziopaslaugos.lt Asmens duomenų apsaugą, kaupimą, tvarkymą Vartotojo naudojimosi Tinklalapiu metu bei rezervuojant Tinklalapyje išvardintas paslaugas.
 • Tinklalapį administruoja įmonė UAB „Irena ir Kiti“, valdanti „Gatineau“ grožio saloną.
 • Tinklalapio Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti paslaugų rezervavimo arba naršymo Tinklalapyje metu.
 • Vartotojas, naudodamasis Tinklalapiu, suvokia ir sutinka, kad Tinklalapis renka šiuos duomenis kartu su žemiau išvardintais duomenų rinkimo tikslais:
   
 • „slapukų“ (angl. Cookies) informaciją – vidinės statistikos rinkimui Google Analytics įskiepio pagalba ir sesijos sukūrimui, kuri naudojama Vartotojui rezervuojant paslaugas;
 • Telefonas, Vardas, El. paštas rezervacijos metu – kontaktui dėl paslaugos įvykdymo, perkėlimo, atsiliepimų gavimui;
 • Facebook socialinis įskiepis paslaugos rezervacijos arba kontaktinės formos užpildymo metu – kontaktui dėl paslaugos įvykdymo, lengvesnio duomenų užpildymo Vartotojui.
  • Visi aukščiau išvardinti duomenys yra kaupiami ir tvarkomi kiekvieno kontakto, rezervacijos metu tik Vartotojui pageidaujant pateikti tokią informaciją.
  • Tinklalapis netikrina Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir autentiškumo.
  • Esant Vartotojo pageidavimui, Tinklalapio administratoriaus turimi duomenys apie Vartotoją ir jo kontaktinė informacija gali būti nedelsiant pašalinta. Prašymus teikti el. paštu: salonas@gmail.com arba UAB „Irena ir Kiti“ įmonės kontaktais.
  • Tinklalapio administratorius Vartotojui naudojantis Tinklalapiu ir atlikus paslaugos rezervaciją gaus šiuos duomenis:
 • Telefono numerį – bus naudojamas kontaktui dėl paslaugos suteikimo ir Gatineau grožio salono rinkodaros tikslais
 • El. paštą – bus naudojamas kontaktui dėl paslaugos suteikimo, rezervacijos patvirtinimo ir rinkodaros tikslais
 • Facebook socialinio tinklo el. pašto adresą – naudojamas atliktos rezervacijos įvykdymui arba kontaktui per Facebook paskyrą ar Facebook Messenger aplikaciją.
 • Vardas – naudojamas kontaktinei informacijai papildyti, kreipiniui į Vartotoją, rezervavųsį paslaugą.
 •        Aukščiau išvardinti duomenys yra saugomi vienerius metus nuo paslaugos suteikimo laiko.
 • Tinklalapio administratorius įsipareigoja informuoti Vartotojus apie numatomus Privatumo politikos pakeitimus ir jų galimą įtaką jau surinktiems Vartotojo duomenims.
   
 • Ši Privatumo politika yra taikoma visais atvejais, kai Vartotojas naudojasi Tinklalapiu ir į bet kokią Tinklalapyje esančią formą įveda savo asmeninius, kontaktinius duomenis ir/arba patvirtina minėtų duomenų pateikimą Tinklalapio administratoriui.
 • Naršant Tinklalapyje yra renkami „slapukai“. Tai daroma siekiant tobulinti Tinklalapį, išsaugoti lankymosi istoriją. Vartotojas interneto naršyklėje gali išjungti „slapukų“, kurie yra saugomi Vartotojo interneto naršyklėje, rinkimą ir informacijos perdavimą Tinklalapiui. Šiuo atveju Tinklalapio administratorius neatsako už netinkamą Tinklalapio veikimą ir kitus sutrikimus, kurie gali kilti dėl „slapukų“ neperdavimo.
   
 • Tinklalapio administatorius pabrėžia, jog neperduoda ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens teikiamų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau išvardintais atvejais:
   
 • Jei yra duotas Vartotojo sutikimas arba pateiktas prašymas
 • Teisėgausos institucijoms pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus
   
 • Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas supranta, kad Asmens duomenys, išskyrus „slapukus“, yra gaunami tik jam savo noru ir laisva valia pildant kontaktinę formą arba rezervuojant paslaugą.
   
 • Vartotojas bet kuriuo metu gali atnaujinti savo Asmens duomenis – duomenų atnaujinimas gali būti įvykdytas Tinklalapio administratoriaus paprašius pateikti turimus Vartotojo duomenis arba atliekant naują rezervaciją, naujai pildant kontaktinę formą.
 • Gatineau grožio salono valdytojas patvirtina, kad gauti Asmens duomenys niekada nėra perduodami trečiosioms šalims, o tik informuoti Vartotoją ir Gatineau rinkodaros tikslais.
 • Tvarkant Privatumo politikoje minimus duomenis Vartotojas bet kada gali kreiptis su prašymas kontaktiniu el. paštu salonas@gmail.com arba įmonės UAB „Irena ir Kiti“ rekvizitais.
 • Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Galiojimo laikas – neribotai.
Komentarai
Pasirink grožio paslaugą, laiką ir specialistą
Spausk čia
Mus rasite

Totorių g. 19,  Vilnius
Tel. +370 5 261 8364
mob. +370 675 44448
El. paštas: salonas@gmail.com
 

Žiūrėti žemėlapį
Tapk mūsų draugu
Copyright GATINEAU grožio salonas