Rezervuok grožio paslaugą tel. +37067544448 , Totorių g.19, Vilnius
Grožio ekspertai
jau 24 metai!
lt en
Pasirink grožio paslaugą, laiką ir specialistą
Spausk čia
Mus rasite

Totorių g. 19,  Vilnius
Tel. +370 5 261 8364
mob. +370 675 44448
El. paštas: salonas@gmail.com
 

Žiūrėti žemėlapį
Tapk mūsų draugu
Copyright GATINEAU grožio salonas
Privatumo politika Jei pažeidė jūsų teises
Taisyklės

Šios Taisyklės nusako Tinklalapio Vartotojo atliekamus veiksmus, kurių metu internetinės svetainės pagalba išsiunčiama užklausa „Gatineau“ grožio salono (Valdytojas UAB „Irena ir Kiti“, įmonės kodas: 124713810) administratoriui.

1. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas turi galimybę pasirinkti norimą užsakyti paslaugą, jos atlikimo laiką (pradžią) bei specialistą, kuris atliks paslaugą atvykus į fizinę grožio salono veikimo vietą.

2. Vartotojas, įrašęs savo kontaktinius duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, pateikia užklausą, į kurią gauna atsakymą, patvirtinantį arba paneigiantį norimą užsakyti paslaugą.

3. Tinklalapio ir rezervacinės sistemos pagalba Vartotojas neperka grožio paslaugos, neatlieka atsiskaitymo už ją į avansu, o rezervuoja laiką ir paslaugą bei specialistą grožio paslaugos atlikimui, atvykus į „Gatineau“ grožio salono fizinę veikimo vietą.

4. Išsiuntus užklausą ir/arba gavus patvirtinimą apie rezervacijos įvykdymą, Vartotojas ir Gatineau grožio salono administratorius nesudaro sutarties ar kitokia teisine forma nepatvirtina susitarimo, kuris sukurtų paslaugos Pirkimo – Pardavimo santykius tarp abiejų šalių.

5. Vartotojas bet kuriuo momentu iki paslaugos teikimo pradžios laisva valia gali atsisakyti atvykti į „Gatineau“ grožio saloną ir nemokamai atšaukti rezervaciją. Tai jis gali padaryti paspausdamas internetinę nuorodą, kuri buvo siunčiama su rezervacijos patvirtinimu; skambinti „Gatineau“ grožio salono nurodytais kontaktais; rašyti elektroninį laišką „Gatineau“ grožio salonui; susisiekti su „Gatineau“ grožio salono administratoriais per socialinio tinklo Facebook paskyrą.

6. Grožio salono „Gatineau“ valdytojas pasilieka teisę papildomai susisiekti su Vartotoju, jo pateiktais asmens kontaktais ir pasikeitus aplinkybėms informuoti apie pasikeitusias paslaugos rezervacijos sąlygas, laiką, kainą ir kt.

7. Pasikeitus paslaugos rezervacijos sąlygoms, Vartotojas turi teisę atsisakyti paslaugos rezervacijos laiko ir atlikimo.

8. Grožio salono „Gatineau“ administratorius turi teisę naudodamasis Tinklalapio serverio apsaugos pagalba blokuoti IP adresus, kurie piktybiškai naudojasi rezervacine sistema.

9. Dėl  grožio paslaugų kokybės pretenzijas prašome pateikti iš karto po paslaugos atlikimo arba ne vėliau, kaip 1 darbo diena po atliktos paslaugos. Atsitikus nenumatytiems atvejams : nulūžus nagui, atsilupus lakui ar kitiems akivaizdžiai matomiems defektams, kviečiame nedelsiant informuoti salono administraciją ir suderinti vizito laiką. Nemokamas paslaugos koregavimas atliekamas ne vėliau kaip viena savaitė po atliktos paslaugos.

Susisiekti galite telefonu +370 675 4448,

Jei akivaizdžiai matoma, kad nekokybiška paslauga atlikta dėl meistro kaltės, įsipareigojame:

- nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus

- nemokamai pakeisti netinkamos kokybės paslaugą tinkamos kokybės paslauga

Jei pageidaujate, kad grąžintume pinigus už suteiktą paslaugą, prašome pateikti pretenziją elektroniniu paštu salonas@gmail.com , nurodant:

  • Pretenzijos teikėjo vardą ;
  • Kontaktinį telefono numerį;
  • Paslaugos atlikimo laiką.
  • Detaliai aprašykite pretenzijos priežastį.
  • Pagrįstus ir aiškius Jūsų reikalavimus;
  • Galite pridėti aktualias, su pretenzija susijusias nuotraukas

Kruopščiai ir atidžiai išnagrinėsime Jūsų pretenziją, vadovaudamiesi teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo ir nešališkumo principais. Atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo. 

 Šios taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Galiojimo laikas - neribotas.

Komentarai
Pasirink grožio paslaugą, laiką ir specialistą
Spausk čia
Mus rasite

Totorių g. 19,  Vilnius
Tel. +370 5 261 8364
mob. +370 675 44448
El. paštas: salonas@gmail.com
 

Žiūrėti žemėlapį
Tapk mūsų draugu
Copyright GATINEAU grožio salonas